• سبد خرید شما خالی است.

برنامه درسی دوره

شروع با اصول اولیه
مقدمه 00:12:08
فایل سیستم لینوکس 00:07:05
دستورات پایه لینوکس نامحدود
دستورات پایه لینوکس 2 00:07:22
دستورات پایه لینوکس – راهنما (help) 00:04:27
دستورات پایه لینوکس – پیدا کردن فایل 00:07:24
دستورات پایه لینوکس – فیلترینگ و دستور grep 00:03:51
دستورات پایه لینوکس – ویرایش فایل و پوشه 00:07:17
دستکاری متن
کار با متن 00:11:08
کار با متن – دستورات sed، find، و اعمال تغییرات 00:06:57
تحلیل و مدیریت شبکه‎ها
تحلیل و مدیریت شبکه‎ها 00:05:51
تحلیل و مدیریت شبکه‎های بی‎سیم نامحدود
تحلیل و مدیریت شبکه‎ها – ادامه نامحدود
اضافه و حذف نرم‎افزار
بروزرسانی مخازن (repositories) نامحدود
جستجو، اضافه و حذف نرم‎افزار نامحدود
حذف کامل – purge نامحدود
بروزرسانی sourcelist نامحدود
کنترل و سطح دسترسی فایل و پوشه
مفاهیم اولیه نامحدود
سطوح دسترسی لینوکس نامحدود
سطوح دسترسی لینوکس – ادامه نامحدود
سطوح دسترسی لینوکس – ادامه نامحدود
سطوح دسترسی لینوکس – UGO نامحدود
سطوح دسترسی لینوکس – umask نامحدود
سطوح دسترسی خاص در لینوکس نامحدود
مدیریت فرایندهای لینوکس
مفاهیم مدیریت فرایندهای لینوکس نامحدود
مشاهده فرایندهای لینوکس نامحدود
یافتن حریص‎ترین فرایندهای لینوکس نامحدود
اولویت فرایندهای لینوکس نامحدود
حذف یا کشتن فرایندهای لینوکس نامحدود
اجرای فرایندهای لینوکس نامحدود
اجرای فرایندهای لینوکس در پس زمینه و پیش زمینه (fg-bg) نامحدود
زمانبندی فرایندهای لینوکس (scheduling) نامحدود
مدیریت متغیرهای محیطی کاربر
مدیریت متغیرهای محیطی لینوکس نامحدود
مدیریت متغیرهای محیطی لینوکس – ادامه نامحدود
اسکریپت نویسی bash
اسکریپت نویسی bash لینوکس نامحدود
اسکریپت نویسی bash لینوکس – ادامه نامحدود
اسکریپت نویسی bash لینوکس – ادامه نامحدود
اسکریپت نویسی bash لینوکس – ادامه نامحدود
اسکریپت نویسی bash لینوکس – ادامه نامحدود
فشرده سازی و آرشیو نمودن فایل‎ها و پوشه‎های لینوکس
مفاهیم اولیه نامحدود
فشرده سازی و آرشیو نمودن فایل‎ها و پوشه‎های لینوکس نامحدود
تفاوت بین compress و bzip2 و gzip نامحدود
کپی کامل ذخیره‎ساز با دستور dd نامحدود
مدیریت سیستم فایل و دستگاه‎ها در لینوکس
مدیریت سیستم فایل و دستگاه‎های لینوکس نامحدود
مدیریت سیستم فایل و دستگاه‎ها – ادامه نامحدود
مدیریت سیستم فایل و دستگاه‎ها – ادامه نامحدود
مانیتورینگ سیستم فایل نامحدود
سیستم لاگ لینوکس
سیستم لاگ لینوکس نامحدود
سیستم لاگ لینوکس – ادامه نامحدود
استفاده و سوء استفاده از سرویس‎ها
استفاده و سوء استفاده از سرویس‎ها نامحدود
سرویس آپاچی نامحدود
آسیب پذیری‎های سرویس آپاچی نامحدود
سرویس OpenSSH نامحدود
سرویس MySQL نامحدود
سرویس MySQL – ادامه نامحدود
سرویس MySQL – ادامه نامحدود
سرویس MySQL – ادامه نامحدود
سرویس MySQL – ادامه نامحدود
سرویس Postgresql و سناریو اتصال با Metasploit نامحدود
ایمن و ناشناس شدن در شبکه
ایمن و ناشناس شدن در شبکه نامحدود
ایمن و ناشناس شدن در شبکه اینترنت نامحدود
شبکه‎های پیازی – Tor نامحدود
مفهوم پراکسی در شبکه نامحدود
اجرای دستور با زنجیره‎ای از پراکسی‎ها نامحدود
مفهوم vpn در شبکه نامحدود
ایمیل‌های امن نامحدود
درک و بررسی شبکه‎های بی سیم
درک و بررسی شبکه‎های بی سیم – wifi نامحدود
دستورات پایه لینوکس برای wifi نامحدود
معرفی ابزار aircrack در لینوکس نامحدود
درک و بررسی شبکه‎های بی سیم – بلوتوث نامحدود
مدیریت هسته و ماژول های قابل بارگزاری لینوکس
مدیریت هسته و ماژول های قابل بارگزاری لینوکس نامحدود
مدیریت هسته و ماژول های قابل بارگزاری لینوکس – ادامه نامحدود
مدیریت منابع و مفهوم هسته Monolitic نامحدود
ماژول‎های قابل بارگزاری یا درایورها در لینوکس نامحدود
خطرهای ناشی از ماژول‎ها – rootkit نامحدود
دستورات مرتبط با هسته و ماژول‎ها نامحدود
تیونینگ هسته سیستم عامل لینوکس نامحدود
تیونینگ هسته سیستم عامل لینوکس – ادامه نامحدود
نصب و حذف ماژول‎های هسته لینوکس نامحدود
خودکارسازی فراینها و کارهای لینوکس نامحدود
خودکارسازی فراینها و کارهای لینوکس – cron نامحدود
اسکریپت نویسی پایتون مقدماتی برای هکرها
مفاهیم اولیه نامحدود
نصب پایتون و بسته‎ها نامحدود
انتخاب محیط کدنویسی پایتون نامحدود
متغیرها در پایتون نامحدود
متغیرها در پایتون – مثال نامحدود
کامنت‎ها در پایتون نامحدود
توابع در پایتون نامحدود
لیست‎ها در پایتون نامحدود
ماژول‎ها در پایتون نامحدود
شبکه در پایتون نامحدود
دیکشنری، حلقه، ساختار شرطی نامحدود
استثناءها و مثال کاربردی نامحدود
طراحی شده توسط تیم تخصصی © مجموعه وب یار