• آموزش مدیریت مودل
    0( 0 REVIEWS )
    21 فراگیران

    این درس راهنمایی برای تنظیم، ایمن سازی، نگهداری، خصوصی سازی ، رشد و نگهداری مودل می باشد. اگر یک مدیر…

    تومان 5,899,000