• آموزش مدیریت Nextcloud
    0( 0 REVIEWS )
    6 فراگیران

    در آموزش مدیریت Nextcloud اقدام به نصب Nextcloud می کنیم و شیوه نگهداری و مدیریت آن را بررسی می کنیم.…

    تومان 4,690,000